IMPERIET –
The EMPIRE:

Creating
scenarios and staged exploration as educational tools.

In
February 2010 I connected three preparatory arts schools through a
longer workshop called The Empire. The Empire was created in
discussions, and practical work in different materials. The materials
and the stories, which were created at each site, were then presented
to the next school and students there. The different results formed
an empire of three eras:
The Beginning – Renessansen – Age of Monuments.
This work is now the basis for various lectures and
continuing workshops held in different schools.
The result have
been presented and used in various schools and lectures.


I
imperiets växande klasskillnader började missnöjet ta sig form
bland teologerna. Pastorernas pastosa längtan att ta över makten
resulterade i skapandet av en helig armé, skapandet av Snöfolket
Schneballe die Traume. Teologernas önskan om att bilda sin egen
grupp av lärjungar som skulle anamma deras värderingar och viljan
att störta överklassen och juristernas tyranniska styre, skulle
sedan leda till en revolution.
Indoktrineringen började redan i snöflingans begynnelse. ”

Student text and work, Art School Dômen, Göteborg Sweden.