Blog Image

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

Det påtvingade

Lectures and talks Posted on 15 Sep, 2012 20:59

HDK-
Bild och Visuell Kultur

bjuder
på fyra öppna föreläsningar som ingår i kursen:
Vad
gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling

Det
påtvingade

tisdag
18 september kl 18.00-20.00

Fredric
Gunve,
konstnär,
universitetsadjunkt och kursansvarig.

Lura
hit och lås in dom med institutionella knep.
Kalla
det undervisning, utbildning, kurs!
Kalla
dem studenter, professorer, lärare!

En
föreläsning om och med undervisning som konst och föreställning
och lömskheten
i yrkena konstnär och lärare. Hur vi lockar in
för att lära, undervisa, hela, underhålla eller på andra sätt
hålla den
mellanmänskliga relationen mellan deltagarna vid liv.
Vad
gör vi/jag när vi gör konst av undervisningssituationen?

Det
Överraskande

tisdag
16 oktober kl 18.00-20.00

Maja
Gunn,
doktorand
i mode-design:

Maja
Gunns arbeten rymmer ett undersökande av karaktärer och

berättelser
med ett laborerande kring kopplingen mellan kläder, kropp och
identitet. Hennes erfarenhet sträcker sig från modeföretag i Sverige
och USA till en rad frilansuppdrag och arbeten med kostym för teater
och film. Sedan ett par år tillbaka undervisar hon och bedriver forskning
i Designmetodik inom mode vid Textilhögskolan i Borås. Under föreläsningen
på HDK kommer Maja Gunn berätta om sin praktik med fokus på
projekt kring kläder och konceptuellt mode.

Det
Förhållande

tisdag
23 oktober kl 18.00-20.00

Elin
Wisktröm,
konstnär
och bitr. rektor Göteborgs konstskola

(fd
Professor på Umeå Konsthögskola)

Varför
rör sig människor som spårvagnar?

Elin
Wikström är förknippad med en socialt engagerad konst, vars syfte är
att utforska människors samspel med varandra. Den relationella estetiken,
som hon företräder, innebär att publiken tar en aktiv del i händelseförloppet
och betraktarens reaktioner blir centrala. Hennes konst
blir ett sätt att sätta igång ett samtal. Genom sina aktioner eftersträvar
hon att ifrågasätta de normer och konventioner som styr vår
vardag och som anses självklara i dagens samhälle.

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91072#ixzz24SwXkiPp

Det
relationella

Tisdag
13 november kl 18.00-20.00

Jonas
Aspelin,
Docent
i pedagogik, fil.dr. i sociologi.

1)
Pedagogiska möten:


en elementär nivå står relationell pedagogik för pedagogiska
möten mellan
två parter, till exempel läraren och eleven, där den förra parten
understödjer den andras mänskliga mognad. Läraren och eleven är delaktiga
i en ömsesidig process. Det betydelsefulla inträffar i en gemensam
sfär. Läraren upplever från elevens sida av relationen och svarar
an på ett sätt som är produktivt. Eleven erkänns sådan han/hon är
i denna stund och ges samtidigt en vink om varthän hon bör gå. Läraren
skapar inte sådana möten. Läraren kan och bör verka för att de möjliggörs
men det väsentliga inslaget är oförutsägbart. Var och en som
förverkligar sådana möten är också relationella pedagoger i
denna mening.
Den här formen av pedagogik är inneboende i utbildning. Uttryckt
ur den vuxnes synvinkel handlar det om ett förhållningssätt i pedagogisk
praxis.

http://relationellpedagogik.se/relped4.html

Alla
föreläsningar är öppna för allmänheten, på svenska och ges i
Stora Hörsalen på HDK. Högskolan för Design och Konsthantverk
Besöksadress:
Kristinelundsgatan
6-8. Göteborg

BVKFG1, Vad gör du? Samtidskonst som
pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng

What are you doing? Contemporary art as
an educational action, 7.5 higher education credits:
är en högskolekurs som ger sig in i
det svårdefinierade och magiska området pedagogik som konst och konst som pedagogik. En
stor inspirationskälla och grundläggande förståelse för kursens innehåll utgår från det
akademiska fältet Performance Studies.

Kontakt:
Fredric Gunve: fredric.gunve@hdk.gu.se

Högskolan
för Design och Konsthantverk
Göteborgs
universitet, Bild och Visuell Kultur
Box
131, 405 30 GöteborgTA MIG, HA MIG, VA MIG!

Courses Posted on 15 Sep, 2012 10:59

TA MIG, HA MIG, VA MIG! – Take me, have me, be me!

To objectify. Turn me into the stage. Do what must be done for the show.

Workshop, Kostymdesign för scen,
Linköpings universitet, Vadstena

Workshop för att komma igång.

Kreativitetshöjande och introduktion till förståelse av hur
och vad en scen kan vara.

Utgångspunkt från operan Popea

Gruppen delas in i tre grupper utifrån
dom tre dygderna i operauppsättningen:
DYGDEN – LYCKAN –
KÄRLEKEN

Uppgiften är att utifrån, I förväg
utdelade samlarbilder från dåtida och samtida barockkonst,
inklusive olika stödord och föredrag om entre/sorti samt
barockkonst, utifrån ett samtidsperspektiv, iscensätta en kort
performance och skapande av scenkostymer. Scenen detta år är inte
en plats utan en person. Jag står till studenternas förfogande helt
som scen och dom får iscensätta mig utiifrån egna ideér.

Makt och maktlöshet, att vara i
kontroll och samtidigt tappa den.
Om avsändare och mottagare. Om att
skapa en förväntning.
Människan är i en oavbruten kamp
mellan:

-känsla <–> intellekt (förnuft)
-kontroll <–> ickekontroll
-tvång <–> frihet

Det ytliga i opera.
Teatralt – storslaget – gesten –
upprepningen.

Vad är en scen: Ställa frågan?

Images from: Kostymdesign för scen, Linköpings universitet, Vadstena, 2006Klä dig fint och klättra i träd

Lectures and talks Posted on 15 Sep, 2012 10:47

Klä dig fint och klättra i träd

Dress up, use makeup, climb a tree and start talking:
(to pay attention to the senses wile teaching art)

Students from the art school Dômen, Göteborg 2009