TA MIG, HA MIG, VA MIG! – Take me, have me, be me!

To objectify. Turn me into the stage. Do what must be done for the show.

Workshop, Kostymdesign för scen,
Linköpings universitet, Vadstena

Workshop för att komma igång.

Kreativitetshöjande och introduktion till förståelse av hur
och vad en scen kan vara.

Utgångspunkt från operan Popea

Gruppen delas in i tre grupper utifrån
dom tre dygderna i operauppsättningen:
DYGDEN – LYCKAN –
KÄRLEKEN

Uppgiften är att utifrån, I förväg
utdelade samlarbilder från dåtida och samtida barockkonst,
inklusive olika stödord och föredrag om entre/sorti samt
barockkonst, utifrån ett samtidsperspektiv, iscensätta en kort
performance och skapande av scenkostymer. Scenen detta år är inte
en plats utan en person. Jag står till studenternas förfogande helt
som scen och dom får iscensätta mig utiifrån egna ideér.

Makt och maktlöshet, att vara i
kontroll och samtidigt tappa den.
Om avsändare och mottagare. Om att
skapa en förväntning.
Människan är i en oavbruten kamp
mellan:

-känsla <–> intellekt (förnuft)
-kontroll <–> ickekontroll
-tvång <–> frihet

Det ytliga i opera.
Teatralt – storslaget – gesten –
upprepningen.

Vad är en scen: Ställa frågan?

Images from: Kostymdesign för scen, Linköpings universitet, Vadstena, 2006