Fictionalism and Microinstitutions,
workshop and lecture with Sinziana Ravini,
6 – 7 April, Konstfack, Stockholm

Fiktionalism
och Mikroinstitutioner

2009,
snart 2010. Framtiden är redan här.

Samtidskonsten
brottas med en mängd möjligheter, vägar, varianter och versioner.

Är konsten objekt, gallerier, händelser, möten, institutioner,
art brute, ett eget påhitt, rent, fint, fult eller bara fjantigt?

När är konsten (utställningen), NÄR
VAR HUR ?

Det vita rummet är en lögn och fel.
Den täcker och döljer alltid sin historia, den förstör och vägra
se det som varit. Utifrån en farlig ide om det rena och obefläckade
är tanken att det som visas upp ska få synas. Men inget syns.
Bara döda händelser.

Att förhålla sig till sin praktik och
passion:
Det holistiska och icke segregerade förhållningssättet till konst, liv, kreativitet.
Att öppna processer och skapa möjligheter

Vad
är det som händer, är Internetkulturen en
Pandoras box eller en fantastisk möjlighet till ett oanat
paradis?

Dagens
konstnärer måste navigera i en konstant pågående värld av
möjligheter och val av system, konstnärliga världar, öppna och
slutna universum.

Fredric
Gunve och Sinziana Ravini presenterar ett föredrag och
workshopsarbete om samtidskonstnärens möjligheter att bygga egna
världar att utgå och arbeta konstnärligt ifrån.

”Vi lever sedan en tid tillbaka
i en globaliserad masskultur som har fullt upp med att kolionisera
människans inbillningskraft. Å andra sidan har fantasin aldrig
varit en privat egendom utan en del i ett kollektiv medvetande som
befinner sig i ständig expansion. Vi må äga rätten till våra
tankar, men det är sällan helt fullt våra egna. Populärkulturen
har liksom finkulturen en sak gemensamt – förmågan att innesluta
eller utesluta individer ur leken. Ibland ändras spelreglerna och
den som inte hänger med förvisas till glömskans sopberg. Men
sopberg kan kan vara rika på information. Något som konstnärer
vetat sedan länge. Det gäller bara att sätta ihop sin egna
berättelse av de fragment som återstår och bejaka det faktum att
man inte behöver vara sanningstrogen mot varken sig själv eller
omvärlden.”

Fiktionalismens tidsålder,
Sinziana Ravini, Hjärnstorm nr 94-95, s 6

Det
här är en workshop och föredrag om nya och egna konstnärliga
strategier.

Hur
man som konstnär kan bygga upp en egen konstnärlig värld, som ger
ett utrymme att verka och arbeta i utan att tvingas in i omgivningens
specifika krav. Om nonsens, fiktionalism, relationella estetiska
strategier, iscensättningar, deltagandekonst och hur man kan
navigera i en värld full av möjligheter.
Vad är fiktionalism
och vad är öppna kontra slutna universum som konstnärer ofta
arbetar i; är två viktiga frågor som vi kommer att arbeta kring.

Sinziana
Ravini och Fredric Gunve utgår i både workshopen och i föredrag
utifrån egna erfarenheter och arbeten med mikroinstitutioner,
konstnärliga strategier och fantasivärldar, både teoretiskt och
praktiskt.

Workshopen
baseras på diskussion och praktiskt arbete. En stor del kommer att
kretsa kring studenternas idéer och uppfattningar om sina egna
konstnärliga arbeten i relation till världen i och utanför skolan.