<!–
WriteFlash('http://introduction.framtidskonsten.se/#16‘);
//–>http://introduction.framtidskonsten.se/#16

Under lång tid har
jag sammanfogat och upplöst gränsen mellan undervisning och konst.
Ensam eller i olika grupper ger jag mig ut i mindre
uppmärksammade och perifera konstnärliga platser för att blanda
performance, konst, undervisning och vardagen med olika fiktioner och
fantasier. Med en dold agenda lånar jag publiken, studenter, elever,
lärare, vänner och andra till att delta i olika iscensättningar
och i nontheatrical performance (för att citera Kaprow).