SÖK EN VÄLDIGT SPÄNNANDE FRISTÅENDE KURS! Eller tipsa någon som borde söka.
Vad gör du nu? Performance Studies och pedagogiska handlingar som samtidskonst – 7,5 högskolepoäng

Kursen är till för dig som vill få fördjupad förståelse av kopplingen mellan konst, pedagogik och det performativa i att undervisa och få en fördjupad kunskap om performativitet och performancekonst kopplat till pedagogik.
Kursen ger en introducerande kunskap om hur man kan hantera konstnärliga artefakter såsom kostym, uniform och oli

ka objekt i pedagogiska handlingar. Kursen är en fristående fortsättning på Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng.
Kursen ger sig in i det interdisciplinära fältet Performance Studies och bygger på föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, workshops, textläsning och samtal ämnade att utveckla och lära studenten att analysera sitt egna pedagogiska och konstnärliga arbete.

Förkunskapskrav:
Behörig till kursen är student som har erhållit minst 60hp inom de pedagogiska eller konstnärliga ämnesområdena samt tidigare genomgått kursen BVKFG1, Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng
eller motsvarande.

Kursperiod:
22/1-4/6 2013. Kursen ges på grundläggande nivå på kvartsfart, kvällstid tisdagar kl 18-20 på HDK Göteborgs Universitet.

Ansökan:
Anmälan till kursen görs via https://www.antagning.se/
Kursens anmälningskod på Antagning.se är GU-25032.
Ansökningstiden är 17/9-15/10 (förlängning av ansökningstid kan tillkomma)

Frågor om ansökan: Maria Nordqvist maria.nordqvist@gu.se
Kursansvarig: Fredric Gunve fredric.gunve@hdk.gu.se

https://www.facebook.com/events/340279449401042/