Första inlägget inför kommande workshop på Göteborgs konstskola 1 februari 2013
(möjliga) TITLAR:
till workshop – samtal – presentationer – fanzine och distributionsdagen 1 februari 2013:

—————————–Salute to the librarians
———————-Distribuera dig för en bättre värld
—————-Empati och motstånd mot ekonomism
———-EMPATi och PASSION

och fler förslag som mötet den första februari kommer skapa.

Dagen börjar med en kort presentation av hur det kan bli när man slår samman konst och undervisning. Resten av dagen spenderas med att alla deltagare, i grupp eller enskilt, sammanfattar, diskuterar, skapar, presenterar och publicerar livsavgörande delar av sin konst. Den kan vara ny, gammal, skapad under dagen eller långt tidigare eller senare. Vi kommer att diskutera, använda och samla så många distributionskanaler som möjligt: telefon, e-mail, brev, krita på gata, samtal (med okänd/känd/granne, hund katt eller annan) kopiator mfl………… för att distribuera dagens samlade material.

Fredric Gunve ?
Under lång tid har jag sammanfogat och upplöst gränsen mellan undervisning och konst. Ensam eller i olika grupper ger jag mig ut i mindre uppmärksammade och perifera konstnärliga platser för att blanda performance, undervisning och vardag med olika fiktioner och fantasier. Med en dold agenda lånar jag publiken, studenter, elever, lärare, vänner och andra till att delta i olika iscensättningar och i nontheatrical performances (för att citera Kaprow).
http://framtidskonsten.se/

Det här är ett uppdrag att konstnärligt designa framtider och tillsammans skapa ett samhälle där lycka, delaktighet, demokrati och empati är viktiga mål. Konst och lärande är animerande och animistiska handlingar.

Fredric Gunve 17 januari 2013.
https://www.facebook.com/SaluteToTheLibrarian