Hej Göteborgs konstskola och du som
deltagare.

Här kommer en nedladdningsbar mall i olika
digitala format till det första numret av Fanzinet och
samlingsplatsen: Salute to the librarians.
Mallen är fritt fram
för dig att använda som du vill, men tanken är att titeln och
mallen är ett tillfälligt ramverk där dina och andras arbeten
samlas.

Ladda ned mallen och för håll dig
fritt till hur du vill använda den.

Hälsningar Fredric Gunve.

This page is a library in it self, and
a place for teaching, for distributing ideas and a network.
Salute
to the librarians!