Performance / Undervisning / Framtid
Välkommen till 2013 års BILDLÄRARNÄTVERSKTRÄFF torsdagen 25 april.
https://www.facebook.com/groups/270755646366/

Doughnuts orange/gul/blå, 2013

Vilka material, metoder och tekniker kan eller kan inte används i bild- och konstundervisning? Var går våra ämnesgränser?
Hur
ställer vi oss till håruppsättningar, flashmobs, linoleumtryck, kakbak,
akvarell, potatistryck, tatueringar, perspektivteckning, keramik,
nagelskulptur, oljemåleri eller billackering? I årets nätverksträff
ställer vi en öppen och pågående fråga om olika material- och metodval.

Kvällens
nätverksträff, föreläsningar och workshops är i år en kombination av
BVKs årliga bildlärarnätverksträff och de två kvällskurserna:
Vad gör du nu? Performance Studies, pedagogiska handlingar som samtidskonst och
Atelierista – utbildning, Bildpedagog i förskola och skola

PLATS: Frölunda Kulturhus, Västra Frölunda, Göteborg. Hitta till Frölunda Kulturhus
TID: Årets program är uppdelat i två delar.
Del 1: Två olika workshops mellan 13.00-17.00
Del 2: Nätverksträff, föreläsningar och diskussion för17.00
DATUM: torsdagen 25 april 2013

PROGRAM: Performance / Undervisning / Framtid

Workshop 1 och 2: 13.00-17.00 —————————————————–

#1 vague terrain – vague tissue
(OBS begränsat antal deltagare. Workshopen hålls på svenska )
I samarbete med forskningsstudion Vague Research Studios och elever från Frölundaskolan ges du möjlighet att under en timme delta i deras pågående arbete med att utforska en vag plats.
Vague Research Studios: Artistic research, geographically situated in the suburb of Västra Frölunda, Gothenburg, Sweden Phd Lena T H Berglin, Phd Kajsa G. Eriksson www.vagueterrainfrolunda.dagensdatum.com —- http://www.vrstudios.se
—————————————————–

#2 2020: A Performance Time-Machine
(Workshopen hålls på engelska)
random peopleEsther Pilkington och Daniel Ladnar
Narratives
of the future are everywhere – from science fiction to the scenarios
and prognoses of science and politics. Yet never do these narratives
negotiate what role performance art will play in future societies. What
kind of work would a performance artist make on board a space ship or in
a post-apocalyptic world? What would a performance for the year 2020
look like? In imagining it, can we actually shape this future?
The
workshop will be part of a 10-year project started in 2010 in which we
get together each year to predict the future of performance art, until,
in 2020, this future will have caught up with us. Each year, we try out a
new method that allows us to collectively engage with the future as
something that is undecided and open to radical change.
www.random-people.net/
—————————————————–

BILDLÄRARNÄTVERKSTRÄFF
presentationer, diskussioner och nätverkande 17.00 – 22.00

17.00 – 18.00 Välkommen till förmingel innan kvällsprogrammet börjar.

18.00 -18.15 Bild och Visuell Kultur säger välkomna och presenterar kvällen.

18.15 – 18.45 Vague Research Studios presenterar sitt arbete med en vag miljö och elever från Frölunda skolan
www.vagueterrainfrolunda.dagensdatum.com

18.45 – 19.00 Tid för frågor och diskussion.

19.00 – 19.30 SQUID event– presenterar projektet SQUID och introducerar Ester Pilkington och Daniel Ladnars text till SQUID arkivet.
http://www.squidproject.net/ (Katja Aglert, Martijn van Berkum, Janna Holmstedt)

19.30 – 20.00 Esther Pilkington och Daniel Ladnar presenterar sitt arbete.
(presentationen hålls på engelska)
2020: a performance time-machine – The future of performance art.
20.00 – 20.40 Paus, mingel, smörgås och vin

20.40
– 21.20 Med inspiration av dagen och kvällens tidigare erfarenheter
kommer alla att tillsammans ingå i en workshop och samtal om vilka
material, metoder och tekniker bör, kan, ska, eller kan inte används i
bild- och konstundervisning?
Var går våra ämnesgränser? Hur ställer
vi oss till håruppsättningar, flashmobs, linoleumtryck, kakbak,
akvarell, potatistryck, tatueringar, perspektivteckning, keramik,
nagelskulptur, oljemåleri eller billackering?

21.20 – 22.00 Samtal, musik, diskussion och avslut.

Esther Pilkington
is a performance maker and researcher. She studied Theatre, Film and
Media Studies and English at Frankfurt University and graduated from the
MA, Practising Performance“ at Aberystwyth University, where she also
in 2011 successfully completed her PhD researching the role of the
journey in contemporary performance practice. //
As a PostDoc she is
researching mobility as a relational practice and is responsible for the
coordination of the postgraduate programme.
http://www.versammlung-und-teilhabe.de/cms/esther-pilkington-profil/?lang=en

Daniel Ladnar

The
role of the lecture performance in contemporary performance practice
and research (working title) This research project aims to provide an
overdue study of the “lecture performance” as an emergent and important
genre in contemporary performance. The term “lecture performance” is
today rather indiscriminately applied to a range of works that share a
set of formal criteria with traditional lectures.
http://www.aber.ac.uk/en/tfts/current-student/phd-mphil/phd-research/daniel-ladnar/

Further information on Daniel Ladnar and Esther Pilkingtons work : www.random-people.net

vague terrain – vague tissue“, artistic research, geographically situated in the suburb of Västra Frölunda, Gothenburg, Sweden
This
is a site-specific collective artistic praxis and we are investigating
into vague spaces through the interventions of temporary, process-based,
textile installations in non-traditional spaces. The vague spaces are
based on “terrain vague”, a concept coined by the architect Ignasi de Solà-Morale (1995). Vagueness is here explored from the point of view of the citizen, the habitant and the wanderer inspired by Michel de Certeau
(1984). Therefore the vague terrains explored are small in-between
vacant areas in (sub)urban spaces, scheduled to be built upon in the
future. //
The first year 2012/2013 will be devoted to basic research
focusing on vague space, designing the probing activities, material
experiments and development.
Lena T H Berglin is a researcher
in Textile Material Design with an interest in future textile materials
and the fluid relation between textile science and the use of materials.
Kajsa G. Eriksson is an artist and a researcher in urban art and design with the aim of enhancing engagement in public space.
www.vagueterrainfrolunda.dagensdatum.com/#home

SQUID
är ett ständigt växande internetbaserat arkiv med texter skrivna av
kulturutövare verksamma inom olika discipliner från skilda delar av
världen. SQUID är också en plattform vi använder för att initiera publika arrangemang.
Tanken med SQUID
är att lyfta fram erfarenheter som kommer ur olika individuella eller
kollektiva praktiker och göra dessa specialkunskaper tillgängliga för en
större publik. Istället för att ta sin utgångspunkt i till exempel
konstkritik eller konstteori vill vi med SQUID ge plats åt det
parallella kunskapande som kommer ur en undersökande, kreativ process.
Det kan handla om research gjord i samband med ett specifikt projekt
eller ett intresse som som berikar ens arbete. Man kan söka i
textarkivet tematiskt, kronologiskt eller efter författare. Läs mer om
SQUID här.
Välkomna att dyka ner i all intressant läsning!
/ Katja Aglert, Janna Holmstedt och Martijn van Berkum
www.squidproject.net/swe/welcome.htm

Bild och Visuell Kultur, HDK
Frågor
kring innehåll och mening utgör grunden för arbetet på Bild och visuell
kultur. Kurserna genomförs med en blandning av praktiskt arbete och
teoretisk förankring, både inom gestaltning och bilddidaktik.
Inriktningen
behandlar visuella kultur- och kommunikationsteorier i förhållande till
estetiska och konstnärliga processer och undersökningsmetoder.
Progressionen i kurserna konstrueras utifrån ett projekt- och
processorienterat arbetssätt genom konstnärlig gestaltning.
Den
vetenskapsteoretiska progressionen utgår från ett sociokulturellt och
konstruktivistiskt kunskapsperspektiv som ställs mot andra perspektiv
som finns inom eller angränsar till utbildningsvetenskap, genusteori,
bildteori, kulturteori och så vidare.
Barn och ungas
identitetsutveckling och förhållande till samhälle och kultur behandlas i
delkurserna. Detta i sin tur ställs mot olika vetenskapsteoretiska
perspektiv och nya bildpedagogiska fält som definieras med termen
visuell kultur. Bildpedagogiska teorier, ideologier liksom
bilddidaktiska metoder och traditioner belyses såväl ur ett historiskt
liksom nutida perspektiv.
www.hdk.gu.se/sv/utbildningar/lararutbildningbr-/bild-form/innehall

Vi på Bild och Visuell Kultur vill tacka alla deltagare.
Ett extra tack till , Frölunda Kulturhus och Britta Andersson och Pär Nyman.
Utan er kunde vi inte genomföra denna dag och kväll.

HDK — Högskolan för design och konsthantverk
Bild och visuell kultur
Box 131, 405 30 Göteborg
www.hdk.gu.se

För mer information kontakta Fredric Gunve: fredric.gunve@hdk.gu.se