VRÄNGA=
Utomhus: 19.8-21.8
Vernissage 24.8 kl. 13.00
Utställning 24.8-22.9

MOTALA KONSTHALL

//www.youtube.com/embed/0QG70nSIxVY?list=UUmVLDrpU0xwMz1JRhjP-3KQ

Deltagande konstnärer:

Anna Carlsson: Med yviga gester och stark närvaro
gör Anna Carlsson ibland storslagna Hollywood inspierarde
performances-nedslag på oväntade platser.

Hampus Pettersson: Med hjälp av popkulturella referenser drar Hampus fram identitetsskapande artefakter för vilsna samtidsmedborgare.

Patric Larsson: Patric målar, tecknar och drar
skapar bildberättande-tankebaner genom en extremt noggrann omsorg av
varje linje, sträck och punkt.

Gustav Lejelind: Gustav blandar av oväntade
installationer, digitala objekt och intima konsertupplevelser på platser
som både är självklara och förunderliga på samma gång.

Kajsa G. Eriksson: Kajsa har alltid gett sig ut med
sina material och handlingar i vaga, men självklara områden och
situationer där en spännande osäkerhet var konsten börjar och vardagen
tar vid.

Lena Berglin: Lena är en designforskare som utvecklar tekniska textiler i gränsområden mellan fantastisk funktion och konstnärlig pragmatism.

Magdalena Rapala: Med pilgrimsfärder och långa meditativa promenader skapar Magdalena konstnärliga processer.

Fredric Gunve: Fredric blandar och luckrar upp
gränserna mellan konst, liv, undervisning och annat existensiellt för
att skapa nya fantastiska möjligheter att leva och agera på.

Curator: Kajsa G. Eriksson & Fredric Gunve