Motala Bibliotek 20 August 2013
Thanks to:
Tonny Henriksson
Anne-Lie Guldstrand
Helena Agnemar
Marie-Louise Wammar
for acting models for the new librarian uniforms.
More to come.

Hylla bibliotekarierna – Salute to the librarians

Världen är miljarder varelser i ständig förändring. Ett massivt flöde av information, erfarenheter, sinnesintryck och utsträckta händer. Världen är vilt zappande och evigt länkande. En oändlig labyrint av kosmiska färger och sinnliga upplevelser. Världen är ett bibliotek som slukar allt med sin längtan att kommunicera det den vet. Världen är ett levande bibliotek som rör sig med ljusets hastighet in i framtiden.

Hylla bibliotekarierna, för deras arbete är avgörande för vår tid!
Det här är en del av ett pågående bibliotek och utbildningssystem som i en cirkelform både är i sin början, under uppbyggnad och avslutning, för att kunna återuppstå igen.
Salute to the librarians hyllar bibliotek och undervisning som existentiella tillstånd. Det här är infiltration, insamlande och utlåning av idéer och framtidsberättelser.