vränga=
Motala är vårt energifält, vår portal, allt kan hända. Det är en öppning – ett alternativ.
Tillfälligheter
är vår metod. Tillfälliga rumsligheter, berättelser och möten är
utställningens riktning. För utställningen står inte stilla, utan den
rör på sig.
Kom och var med innan den försvinner !
De konstnärliga verken är möjligheternas farkoster både för oss konstnärer, publik och medarbetare.
Vi
är alla deltagare. En rörelse och förändring genom det tillfälliga. Vi
är tillfälliga (öppna), världen är tillfällig. Tillsammans blir vi med-
tillfälliga (con-temporary), öppna tillsammans. Åtta konstnärer från
Göteborg sammanstrålar i Motala. De bidrar inte med objekt utan tar
hjälp av
olika vardagliga taktiker, formler och material in i den konstnärliga situationen. Dessa urbana
esoteriker börjar sitt arbete utomhus där ett performativt energifält spänns upp.
I
Motala konsthall möts publiken av en förlängning av arbetet utomhus som
visar upp kopplingar mellan ute/inne, offentligt /privat, det
överraskande/ det vardagliga. Utställningen i konsthallen följer sedan
med dess publik ut och in i världen.

Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve,

Augusti 2013

Utställningstider för vränga= på Motala Konsthall:

Utomhus: 19 augusti–21 augusti

Vernissage: 24 augusti kl. 13.00–15.00

Utställning: 24 augusti – 22 september

Program:

Vague Research Studios, som består av Kajsa G. Eriksson och Lena T H Berglin, kommer med sitt verk Allt mitt är ditt – Allt ditt är mitt
föra ett samtal om ägande och det gemensamma på Motala busstation.
Mellan måndag och onsdag, kl. 10.00–16.00, kommer de att installera en
textil morsekod på busstationen som tar över delar av platsen. Samtidigt
för de samtal med förbipasserande om mitt och ditt och det gemensamma. I
konsthallen fortsätter deras arbete med att involvera publiken i
gestaltningen av gränsen mellan mitt och ditt och ute och inne.

Magdalena Rapala och Hampus Pettersson presenterar gemensamt verket Portal.
De kommer att genomföra ett antal vandringar i och kring stadsrummet.
Det börjar med en workshop på konsthallen under måndag kväll som sedan
följs upp med två vandringar utomhus tisdag och onsdag kväll. Max 5
deltagare per vandring och anmälan görs på konsthallen. På konsthallen
visas sedan målningar och teckningar som utgår från gående som
konstnärlig praktik.

Gustav Lejelind kommer att i Motala skapa Radio of a City,
ett experimentellt radioprogram. Utomhus, på olika platser i staden
kommer han att göra kortare framträdanden och spela in ljud. Se
detaljerat program för tider o platser. Radioprogrammet kommer man att
kunna lyssna på under utställningen på Motala Konsthall och även som
pod-radio.

Anna Carlsson och Patric Larsson presenterar sitt verk Att flyga över nästen
med start tisdag kväll den 20:e augusti. Under tisdagen och onsdagen
kan man se konstnärerna placera och installera en stor mängd färgstarka
fåglar i Motala stadspark. På Motala Konsthall fortsätter sedan verket
med ett hus, fågelläten och samtal mellan en man och en kvinna.

Fredric Gunve kan man hitta på Motala bibliotek under måndag till onsdag med arbetet Hylla bibliotekarierna.
Där kommer han att infiltrera biblioteket med hjälp av nya dräkter för
bibliotekarier och bokmärken som görs tillsammans med besökarna. Varje
dag mellan klockan 12.00–13.00 kommer han hålla lunchföreläsningar och
samtal om bibliotek, undervisning och konst. Resultatet kommer sedan att
presenteras på Motala Konsthall.