Blog Image

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

DAF workshop 12 nov 2013

Lectures and talks Posted on 20 Nov, 2013 08:42

From: The WORKSHOP: Liebe auf den Ersten Blick
12 November 2013:

Take part in a workshop of looking, longing and dancing in the context of performing an archive in an educational context (?)…

What you will gain from the workshop:
A sensual understanding of what it is to perform by using performance methods, without getting stuck in talking about doing. It is important to use all senses, taste, smell, touch, hearing, seeing and looking, as well as improvisation, nonsense and imagination to animate what we learn. Performance is a way to gain practice-based knowledge, with a huge potential to strengthen the reason for why we are doing what we are doing. By using different aspects of performance it is possible to open up for a variety of existential reasons for different educational situations, such as to create happiness, feelings of fulfillment, passion and curiosity.Liebe auf den Ersten Blick

Lectures and talks Posted on 20 Nov, 2013 08:33

The WORKSHOP: Liebe auf den Ersten Blick

Kennst du das gefühl wenn du jemanden siehst und ihn ögendwie anfängst zu liebe, weil er so süß und nett ist aber du weisst nicht ob er dich liebt und du möchtest es wissen aber er sagt es dir nicht weil er deine gefühle nicht verletzen will.
Es tut dir im inneren weh. Du hast das gefühl das er dich nicht liebt und wenn du es erfährst dann weisst du nicht was du tuhen soll …
//www.youtube.com/embed/jSL1nXza7pMhttps://www.youtube.com/watch?v=jSL1nXza7pM

Take part in a workshop of looking, longing and dancing in the context of performing an archive in an educational context (?)…

What you will gain from the workshop:
A sensual understanding of what it is to perform by using performance methods, without getting stuck in talking about doing. It is important to use all senses, taste, smell, touch, hearing, seeing and looking, as well as improvisation, nonsense and imagination to animate what we learn. Performance is a way to gain practice-based knowledge, with a huge potential to strengthen the reason for why we are doing what we are doing. By using different aspects of performance it is possible to open up for a variety of existential reasons for different educational situations, such as to create happiness, feelings of fulfillment, passion and curiosity.

You might also have fun…

//www.youtube.com/embed/JmLpYZz_pUohttps://www.youtube.com/watch?v=JmLpYZz_pUo

This workshop is both part of the University course: What are you doing? Contemporary art as an educational action.

And part of the program PERFORMING THE ARCHIVE:
http://skogen.pm/archive/2013/block-12-performing-the-archive/program/

at SKOGEN:
http://skogen.pm/
https://www.facebook.com/skogen.pm?viewer_id=611487274Salute to the librarians 1 Februari

Lectures and talks Posted on 29 Jan, 2013 11:02

Hej Göteborgs konstskola och du som
deltagare.

Här kommer en nedladdningsbar mall i olika
digitala format till det första numret av Fanzinet och
samlingsplatsen: Salute to the librarians.
Mallen är fritt fram
för dig att använda som du vill, men tanken är att titeln och
mallen är ett tillfälligt ramverk där dina och andras arbeten
samlas.

Ladda ned mallen och för håll dig
fritt till hur du vill använda den.

Hälsningar Fredric Gunve.

This page is a library in it self, and
a place for teaching, for distributing ideas and a network.
Salute
to the librarians!Salute to the librarians

Lectures and talks Posted on 28 Jan, 2013 08:05

Första inlägget inför kommande workshop på Göteborgs konstskola 1 februari 2013
(möjliga) TITLAR:
till workshop – samtal – presentationer – fanzine och distributionsdagen 1 februari 2013:

—————————–Salute to the librarians
———————-Distribuera dig för en bättre värld
—————-Empati och motstånd mot ekonomism
———-EMPATi och PASSION

och fler förslag som mötet den första februari kommer skapa.

Dagen börjar med en kort presentation av hur det kan bli när man slår samman konst och undervisning. Resten av dagen spenderas med att alla deltagare, i grupp eller enskilt, sammanfattar, diskuterar, skapar, presenterar och publicerar livsavgörande delar av sin konst. Den kan vara ny, gammal, skapad under dagen eller långt tidigare eller senare. Vi kommer att diskutera, använda och samla så många distributionskanaler som möjligt: telefon, e-mail, brev, krita på gata, samtal (med okänd/känd/granne, hund katt eller annan) kopiator mfl………… för att distribuera dagens samlade material.

Fredric Gunve ?
Under lång tid har jag sammanfogat och upplöst gränsen mellan undervisning och konst. Ensam eller i olika grupper ger jag mig ut i mindre uppmärksammade och perifera konstnärliga platser för att blanda performance, undervisning och vardag med olika fiktioner och fantasier. Med en dold agenda lånar jag publiken, studenter, elever, lärare, vänner och andra till att delta i olika iscensättningar och i nontheatrical performances (för att citera Kaprow).
http://framtidskonsten.se/

Det här är ett uppdrag att konstnärligt designa framtider och tillsammans skapa ett samhälle där lycka, delaktighet, demokrati och empati är viktiga mål. Konst och lärande är animerande och animistiska handlingar.

Fredric Gunve 17 januari 2013.
https://www.facebook.com/SaluteToTheLibrarianfurnish for learning

Lectures and talks Posted on 23 Sep, 2012 13:53

How to furnish for learning.

Prepare the room.
Write a lecture on the white board. Explain why.


They will answer.
Answer from this course:Micro och Fictio

Lectures and talks Posted on 23 Sep, 2012 12:37

Fictionalism and Microinstitutions,
workshop and lecture with Sinziana Ravini,
6 – 7 April, Konstfack, Stockholm

Fiktionalism
och Mikroinstitutioner

2009,
snart 2010. Framtiden är redan här.

Samtidskonsten
brottas med en mängd möjligheter, vägar, varianter och versioner.

Är konsten objekt, gallerier, händelser, möten, institutioner,
art brute, ett eget påhitt, rent, fint, fult eller bara fjantigt?

När är konsten (utställningen), NÄR
VAR HUR ?

Det vita rummet är en lögn och fel.
Den täcker och döljer alltid sin historia, den förstör och vägra
se det som varit. Utifrån en farlig ide om det rena och obefläckade
är tanken att det som visas upp ska få synas. Men inget syns.
Bara döda händelser.

Att förhålla sig till sin praktik och
passion:
Det holistiska och icke segregerade förhållningssättet till konst, liv, kreativitet.
Att öppna processer och skapa möjligheter

Vad
är det som händer, är Internetkulturen en
Pandoras box eller en fantastisk möjlighet till ett oanat
paradis?

Dagens
konstnärer måste navigera i en konstant pågående värld av
möjligheter och val av system, konstnärliga världar, öppna och
slutna universum.

Fredric
Gunve och Sinziana Ravini presenterar ett föredrag och
workshopsarbete om samtidskonstnärens möjligheter att bygga egna
världar att utgå och arbeta konstnärligt ifrån.

”Vi lever sedan en tid tillbaka
i en globaliserad masskultur som har fullt upp med att kolionisera
människans inbillningskraft. Å andra sidan har fantasin aldrig
varit en privat egendom utan en del i ett kollektiv medvetande som
befinner sig i ständig expansion. Vi må äga rätten till våra
tankar, men det är sällan helt fullt våra egna. Populärkulturen
har liksom finkulturen en sak gemensamt – förmågan att innesluta
eller utesluta individer ur leken. Ibland ändras spelreglerna och
den som inte hänger med förvisas till glömskans sopberg. Men
sopberg kan kan vara rika på information. Något som konstnärer
vetat sedan länge. Det gäller bara att sätta ihop sin egna
berättelse av de fragment som återstår och bejaka det faktum att
man inte behöver vara sanningstrogen mot varken sig själv eller
omvärlden.”

Fiktionalismens tidsålder,
Sinziana Ravini, Hjärnstorm nr 94-95, s 6

Det
här är en workshop och föredrag om nya och egna konstnärliga
strategier.

Hur
man som konstnär kan bygga upp en egen konstnärlig värld, som ger
ett utrymme att verka och arbeta i utan att tvingas in i omgivningens
specifika krav. Om nonsens, fiktionalism, relationella estetiska
strategier, iscensättningar, deltagandekonst och hur man kan
navigera i en värld full av möjligheter.
Vad är fiktionalism
och vad är öppna kontra slutna universum som konstnärer ofta
arbetar i; är två viktiga frågor som vi kommer att arbeta kring.

Sinziana
Ravini och Fredric Gunve utgår i både workshopen och i föredrag
utifrån egna erfarenheter och arbeten med mikroinstitutioner,
konstnärliga strategier och fantasivärldar, både teoretiskt och
praktiskt.

Workshopen
baseras på diskussion och praktiskt arbete. En stor del kommer att
kretsa kring studenternas idéer och uppfattningar om sina egna
konstnärliga arbeten i relation till världen i och utanför skolan.Det påtvingade

Lectures and talks Posted on 15 Sep, 2012 20:59

HDK-
Bild och Visuell Kultur

bjuder
på fyra öppna föreläsningar som ingår i kursen:
Vad
gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling

Det
påtvingade

tisdag
18 september kl 18.00-20.00

Fredric
Gunve,
konstnär,
universitetsadjunkt och kursansvarig.

Lura
hit och lås in dom med institutionella knep.
Kalla
det undervisning, utbildning, kurs!
Kalla
dem studenter, professorer, lärare!

En
föreläsning om och med undervisning som konst och föreställning
och lömskheten
i yrkena konstnär och lärare. Hur vi lockar in
för att lära, undervisa, hela, underhålla eller på andra sätt
hålla den
mellanmänskliga relationen mellan deltagarna vid liv.
Vad
gör vi/jag när vi gör konst av undervisningssituationen?

Det
Överraskande

tisdag
16 oktober kl 18.00-20.00

Maja
Gunn,
doktorand
i mode-design:

Maja
Gunns arbeten rymmer ett undersökande av karaktärer och

berättelser
med ett laborerande kring kopplingen mellan kläder, kropp och
identitet. Hennes erfarenhet sträcker sig från modeföretag i Sverige
och USA till en rad frilansuppdrag och arbeten med kostym för teater
och film. Sedan ett par år tillbaka undervisar hon och bedriver forskning
i Designmetodik inom mode vid Textilhögskolan i Borås. Under föreläsningen
på HDK kommer Maja Gunn berätta om sin praktik med fokus på
projekt kring kläder och konceptuellt mode.

Det
Förhållande

tisdag
23 oktober kl 18.00-20.00

Elin
Wisktröm,
konstnär
och bitr. rektor Göteborgs konstskola

(fd
Professor på Umeå Konsthögskola)

Varför
rör sig människor som spårvagnar?

Elin
Wikström är förknippad med en socialt engagerad konst, vars syfte är
att utforska människors samspel med varandra. Den relationella estetiken,
som hon företräder, innebär att publiken tar en aktiv del i händelseförloppet
och betraktarens reaktioner blir centrala. Hennes konst
blir ett sätt att sätta igång ett samtal. Genom sina aktioner eftersträvar
hon att ifrågasätta de normer och konventioner som styr vår
vardag och som anses självklara i dagens samhälle.

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91072#ixzz24SwXkiPp

Det
relationella

Tisdag
13 november kl 18.00-20.00

Jonas
Aspelin,
Docent
i pedagogik, fil.dr. i sociologi.

1)
Pedagogiska möten:


en elementär nivå står relationell pedagogik för pedagogiska
möten mellan
två parter, till exempel läraren och eleven, där den förra parten
understödjer den andras mänskliga mognad. Läraren och eleven är delaktiga
i en ömsesidig process. Det betydelsefulla inträffar i en gemensam
sfär. Läraren upplever från elevens sida av relationen och svarar
an på ett sätt som är produktivt. Eleven erkänns sådan han/hon är
i denna stund och ges samtidigt en vink om varthän hon bör gå. Läraren
skapar inte sådana möten. Läraren kan och bör verka för att de möjliggörs
men det väsentliga inslaget är oförutsägbart. Var och en som
förverkligar sådana möten är också relationella pedagoger i
denna mening.
Den här formen av pedagogik är inneboende i utbildning. Uttryckt
ur den vuxnes synvinkel handlar det om ett förhållningssätt i pedagogisk
praxis.

http://relationellpedagogik.se/relped4.html

Alla
föreläsningar är öppna för allmänheten, på svenska och ges i
Stora Hörsalen på HDK. Högskolan för Design och Konsthantverk
Besöksadress:
Kristinelundsgatan
6-8. Göteborg

BVKFG1, Vad gör du? Samtidskonst som
pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng

What are you doing? Contemporary art as
an educational action, 7.5 higher education credits:
är en högskolekurs som ger sig in i
det svårdefinierade och magiska området pedagogik som konst och konst som pedagogik. En
stor inspirationskälla och grundläggande förståelse för kursens innehåll utgår från det
akademiska fältet Performance Studies.

Kontakt:
Fredric Gunve: fredric.gunve@hdk.gu.se

Högskolan
för Design och Konsthantverk
Göteborgs
universitet, Bild och Visuell Kultur
Box
131, 405 30 GöteborgKlä dig fint och klättra i träd

Lectures and talks Posted on 15 Sep, 2012 10:47

Klä dig fint och klättra i träd

Dress up, use makeup, climb a tree and start talking:
(to pay attention to the senses wile teaching art)

Students from the art school Dômen, Göteborg 2009Next »