Blog Image

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

Hylla Bibliotekarierna

Curating Posted on 09 Sep, 2013 15:44


Motala Bibliotek 20 August 2013
Thanks to:
Tonny Henriksson
Anne-Lie Guldstrand
Helena Agnemar
Marie-Louise Wammar
for acting models for the new librarian uniforms.
More to come.

Hylla bibliotekarierna – Salute to the librarians

Världen är miljarder varelser i ständig förändring. Ett massivt flöde av information, erfarenheter, sinnesintryck och utsträckta händer. Världen är vilt zappande och evigt länkande. En oändlig labyrint av kosmiska färger och sinnliga upplevelser. Världen är ett bibliotek som slukar allt med sin längtan att kommunicera det den vet. Världen är ett levande bibliotek som rör sig med ljusets hastighet in i framtiden.

Hylla bibliotekarierna, för deras arbete är avgörande för vår tid!
Det här är en del av ett pågående bibliotek och utbildningssystem som i en cirkelform både är i sin början, under uppbyggnad och avslutning, för att kunna återuppstå igen.
Salute to the librarians hyllar bibliotek och undervisning som existentiella tillstånd. Det här är infiltration, insamlande och utlåning av idéer och framtidsberättelser.vränga=

Curating Posted on 09 Sep, 2013 15:39


vränga=
Motala är vårt energifält, vår portal, allt kan hända. Det är en öppning – ett alternativ.
Tillfälligheter
är vår metod. Tillfälliga rumsligheter, berättelser och möten är
utställningens riktning. För utställningen står inte stilla, utan den
rör på sig.
Kom och var med innan den försvinner !
De konstnärliga verken är möjligheternas farkoster både för oss konstnärer, publik och medarbetare.
Vi
är alla deltagare. En rörelse och förändring genom det tillfälliga. Vi
är tillfälliga (öppna), världen är tillfällig. Tillsammans blir vi med-
tillfälliga (con-temporary), öppna tillsammans. Åtta konstnärer från
Göteborg sammanstrålar i Motala. De bidrar inte med objekt utan tar
hjälp av
olika vardagliga taktiker, formler och material in i den konstnärliga situationen. Dessa urbana
esoteriker börjar sitt arbete utomhus där ett performativt energifält spänns upp.
I
Motala konsthall möts publiken av en förlängning av arbetet utomhus som
visar upp kopplingar mellan ute/inne, offentligt /privat, det
överraskande/ det vardagliga. Utställningen i konsthallen följer sedan
med dess publik ut och in i världen.

Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve,

Augusti 2013

Utställningstider för vränga= på Motala Konsthall:

Utomhus: 19 augusti–21 augusti

Vernissage: 24 augusti kl. 13.00–15.00

Utställning: 24 augusti – 22 september

Program:

Vague Research Studios, som består av Kajsa G. Eriksson och Lena T H Berglin, kommer med sitt verk Allt mitt är ditt – Allt ditt är mitt
föra ett samtal om ägande och det gemensamma på Motala busstation.
Mellan måndag och onsdag, kl. 10.00–16.00, kommer de att installera en
textil morsekod på busstationen som tar över delar av platsen. Samtidigt
för de samtal med förbipasserande om mitt och ditt och det gemensamma. I
konsthallen fortsätter deras arbete med att involvera publiken i
gestaltningen av gränsen mellan mitt och ditt och ute och inne.

Magdalena Rapala och Hampus Pettersson presenterar gemensamt verket Portal.
De kommer att genomföra ett antal vandringar i och kring stadsrummet.
Det börjar med en workshop på konsthallen under måndag kväll som sedan
följs upp med två vandringar utomhus tisdag och onsdag kväll. Max 5
deltagare per vandring och anmälan görs på konsthallen. På konsthallen
visas sedan målningar och teckningar som utgår från gående som
konstnärlig praktik.

Gustav Lejelind kommer att i Motala skapa Radio of a City,
ett experimentellt radioprogram. Utomhus, på olika platser i staden
kommer han att göra kortare framträdanden och spela in ljud. Se
detaljerat program för tider o platser. Radioprogrammet kommer man att
kunna lyssna på under utställningen på Motala Konsthall och även som
pod-radio.

Anna Carlsson och Patric Larsson presenterar sitt verk Att flyga över nästen
med start tisdag kväll den 20:e augusti. Under tisdagen och onsdagen
kan man se konstnärerna placera och installera en stor mängd färgstarka
fåglar i Motala stadspark. På Motala Konsthall fortsätter sedan verket
med ett hus, fågelläten och samtal mellan en man och en kvinna.

Fredric Gunve kan man hitta på Motala bibliotek under måndag till onsdag med arbetet Hylla bibliotekarierna.
Där kommer han att infiltrera biblioteket med hjälp av nya dräkter för
bibliotekarier och bokmärken som görs tillsammans med besökarna. Varje
dag mellan klockan 12.00–13.00 kommer han hålla lunchföreläsningar och
samtal om bibliotek, undervisning och konst. Resultatet kommer sedan att
presenteras på Motala Konsthall.PERFORMANCE/PERFORMATIVITY CROSS FACULTY GROUP

Curating Posted on 09 Sep, 2013 15:29

Pǝ’fɔ:m(ǝ)ns
ABOUT US

Effect, affects and side-effects of performative acts can be observed
within all the institutions at Faculty of Fine, Applied and Performing
Arts. Depending on artistic genre, specific performance
vocabularies/theories are formulated from on diverse forms of knowledge,
which are assembled via differing processes as whilst developing
performative acts. Understandings and experiences reflect the complex
relations between the performer/performers and the audience with
physical/psychological interaction, spatial dynamics, intentionality,
and creative ambitions assembling in ways that catalyse differing forms
of knowledge. Knowledge that can be as valuable to educational purpose
as it is to research based on performance and performativity from
artistic, practice‐led perspectives.

Purpose:
Our purpose is to establish a dynamic and convivial
performance/performativity Collegium with the faculty that is
cross-disciplinary. We seek to operate in a co-participatory way by
engaging participants to create, analyze and discuss artistic and
educational forms and methods related to different aspects of
performance and performative arts – theatre, opera, acting, music,
visual arts, literary arts, live art, performance art and Performance
and Theatre studies. We are conscious of the ways in which performance
also relates to teaching and to everyday life and this will also be our
focus.

Our methods will encourage the group to use all senses,
improvisation, nonsense and imagination to animate what we learn. Our
intention is to also merge the various perspectives of performance into
an intra-active performance laboratory, closely linking performing
practice and theory in connection to three specific themes:

The performative/performing voice
Within this strand the group will explore vocality, voice and
performance in its broadest sense, inviting members to a dialogue on
topics such as the role of the artistic voice; production of sounding
expression; eclecticism; dissident voices; voice, process and paradox;
the voice as a tool for communication and a link between the performer
and the audience; voice and the search for identity; the artificial
voice; the provocative silent voice; voices, cultures and memories;
documentation of voices; listening, utterance, and language; voice,
movement, body and embodiment; vocal aesthetics. Our aim is also to
allow for various voices to intra-actively contribute towards
establishing a vocal performance glossary/archive, with specific
reference to studies on artistic education, artistic research and a more
general consideration of meaning-‐making in the field of vocal
performance and performativity studies.

To teach is to perform!
Teaching is to act, but what kind of performance is it? Is the
classroom, as a broad understanding, a stage or playground were we can
act out different approaches to relational situations of learning and
teaching? We will approach teaching as a performative activity, and as
performance. Our aim is to approach teaching and pedagogy artistically
from different theoretical and practical perspectives. What happens with
teaching and pedagogy when viewed from, for example from a Performance
Studies perspective, or from different ideas of identity plays or as
plain entertainment? What kind of plays, games or rituals can teaching
transform into? These are important questions especially for
institutionalized art teachings in educational situations at
institutions, such as the University. Dissolution of disciplines is in
many ways a logical consequence of how contemporary and
institutionalized art and art education have developed. We are all
trained in different contemporary contexts where participation and
cooperation are common components. But can a performative understanding
of education, within the different artistic fields, create a new
meta‐art‐form, a form of a teaching performance art, to be used as a
tool (or craft) for understanding the specific conditions and needs in
teaching art? Our aim is to turn teaching and pedagogy inside out and
try out what happens when life become learning, and learning become
performance.

– From every day performance, to rituals and performing objects
The everyday has been a central tenet of contemporary art of the late
twentieth and twenty-first century including via the introduction of the
vernacular and quotidian within performance. Through this thematic the
group will explore diversified modes of performativity as rituals within
the auspices and behaviours of ‘artistic practice’. Contemporary
thought, emanating from the cross‐disciplinary ‘happenings’ from the
late 60s and 70s, has began to suggest that objects and objecthood are
no longer ‘still’ or ‘autonomous’ or even ‘props’ but, rather, are
themselves ‘actors’ – their ‘thingness’ contributing to a broader
ecology of thinking through, by, about and for performance. What does
the interface between ‘bodies’ with ‘things’, ‘bodies with bodies’ and
‘things with things’ suggest in terms of revisiting existing, and
initiating new, paradigms of performativity? What constitutes an
‘ensemble’, ‘ephemerality’ and ‘encounter’ within the rituals and
excesses of contemporary practice when material and body interact, in
private ritual or public arena? Our aim will be to interrogate issues
relating to re-enactments, exhibition making/curatorship of
performativity and the continuously expanding field of performance
including in the public arena.

Aim
The overall aim of the cross‐disciplinary performance group is to give
members of the Faculty a context in which to encounter and experience
performativity and its meanings, whilst obtaining tools to analyze and
produce discussion and of performative modes of expression and
strategies as a way to explore the world, including human communication
and social interaction.

The group will develop a critical mass guided by transparency in an
inclusive environment, welcoming both intimate discussions and
outreaching events as part of every day action and extreme excess.

PERFORMANCE GLOSSARY

A performance archive/glossary based on the contents of the
performance sessions/laboratories will be published on‐line but also
practice‐based/led perspectives, and eventually it can be developed
into a tool for teachers, students and researchers in the field of
performing arts.

CoordinatorsElisabeth Belgrano
Jason Bowman
Fredric Gunve

http://www.konst.gu.se/fakulteten/fakultetskollegium/performance-performativity/Salute to the librarians

Curating Posted on 16 Jul, 2013 20:35

Public libraries are bastions of knowledge, where everyone have free
access to various sources of information. At the library you can both
educate and entertain yourself.
Public libraries are one of few places where everyone has free access to
both the site and its content of knowledge, entertainment and social
meetings. You may even visit a library for other reasons than
educational or for entertainment. Here you can sit down and rest, enjoy
the warmth on a cool day or visit the rest room.

The public libraries are one of our society’s most important places, and
a place that does not require a financial transactions from the
visitors.
You are welcome to the library without the visit being connected to your
personal finances or income. It is a place based on the idea of a joint
ownership, where we borrow and return, were we can read, meet, chat,
study or play a game of chess.

It is an institution and a profession worth protecting and defending.

This task of maintaining an alternative to an increasingly
commercialized society should not only be the librarians. It should also
be a task for every one else. We should all be involved in caring for
the community and fight for democracy and freedom.

Salute to the librarians!Images from the festival Skankaloss, 12-13 July 2013Salute to the librarians

Curating Posted on 16 Jul, 2013 18:34

On TUMBLR: http://salute-to-the-librarians.tumblr.com/VRÄNGA=

Curating Posted on 16 Jul, 2013 17:35

VRÄNGA=
Utomhus: 19.8-21.8
Vernissage 24.8 kl. 13.00
Utställning 24.8-22.9

MOTALA KONSTHALL

//www.youtube.com/embed/0QG70nSIxVY?list=UUmVLDrpU0xwMz1JRhjP-3KQ

Deltagande konstnärer:

Anna Carlsson: Med yviga gester och stark närvaro
gör Anna Carlsson ibland storslagna Hollywood inspierarde
performances-nedslag på oväntade platser.

Hampus Pettersson: Med hjälp av popkulturella referenser drar Hampus fram identitetsskapande artefakter för vilsna samtidsmedborgare.

Patric Larsson: Patric målar, tecknar och drar
skapar bildberättande-tankebaner genom en extremt noggrann omsorg av
varje linje, sträck och punkt.

Gustav Lejelind: Gustav blandar av oväntade
installationer, digitala objekt och intima konsertupplevelser på platser
som både är självklara och förunderliga på samma gång.

Kajsa G. Eriksson: Kajsa har alltid gett sig ut med
sina material och handlingar i vaga, men självklara områden och
situationer där en spännande osäkerhet var konsten börjar och vardagen
tar vid.

Lena Berglin: Lena är en designforskare som utvecklar tekniska textiler i gränsområden mellan fantastisk funktion och konstnärlig pragmatism.

Magdalena Rapala: Med pilgrimsfärder och långa meditativa promenader skapar Magdalena konstnärliga processer.

Fredric Gunve: Fredric blandar och luckrar upp
gränserna mellan konst, liv, undervisning och annat existensiellt för
att skapa nya fantastiska möjligheter att leva och agera på.

Curator: Kajsa G. Eriksson & Fredric GunveSalute to the librarians

Curating Posted on 10 May, 2013 11:44

Salute to the librarians

Libraries are bastions of knowledge, where everyone who wants to have
free access to various sources of information. At the library we can
both educate and entertain ourself. Libraries are one of the few places
where everyone has free access to both the site and its content of
knowledge, entertainment and social meetings. We may even visit a
library for other reasons than educational or for entertainment. Here
you can sit down and rest, enjoy the warmth on a cool day or visit the
rest room.
Libraries are one of our society’s most important places. It is a place
that does not require financial transactions from the visitors. You are
welcome to the library without the visit being in any connection to your
personal finances or income. It is a place based on the idea of a joint
ownership, where we borrow and return, were we can read, meet, chat,
study or play a game of chess.
It is an institution and a profession worth protecting and defending.
But this task of maintaining an alternative to an increasingly
commercialized society should not only be on libraries and librarians.
It should also be a task for contemporary art and for the contemporary
artist. We should all be involved in caring for the community and fight
for democracy and freedom.

Salute to the librarians!Performance / Undervisning / Framtid

Curating Posted on 10 May, 2013 10:19

Performance / Undervisning / Framtid
Välkommen till 2013 års BILDLÄRARNÄTVERSKTRÄFF torsdagen 25 april.
https://www.facebook.com/groups/270755646366/

Doughnuts orange/gul/blå, 2013

Vilka material, metoder och tekniker kan eller kan inte används i bild- och konstundervisning? Var går våra ämnesgränser?
Hur
ställer vi oss till håruppsättningar, flashmobs, linoleumtryck, kakbak,
akvarell, potatistryck, tatueringar, perspektivteckning, keramik,
nagelskulptur, oljemåleri eller billackering? I årets nätverksträff
ställer vi en öppen och pågående fråga om olika material- och metodval.

Kvällens
nätverksträff, föreläsningar och workshops är i år en kombination av
BVKs årliga bildlärarnätverksträff och de två kvällskurserna:
Vad gör du nu? Performance Studies, pedagogiska handlingar som samtidskonst och
Atelierista – utbildning, Bildpedagog i förskola och skola

PLATS: Frölunda Kulturhus, Västra Frölunda, Göteborg. Hitta till Frölunda Kulturhus
TID: Årets program är uppdelat i två delar.
Del 1: Två olika workshops mellan 13.00-17.00
Del 2: Nätverksträff, föreläsningar och diskussion för17.00
DATUM: torsdagen 25 april 2013

PROGRAM: Performance / Undervisning / Framtid

Workshop 1 och 2: 13.00-17.00 —————————————————–

#1 vague terrain – vague tissue
(OBS begränsat antal deltagare. Workshopen hålls på svenska )
I samarbete med forskningsstudion Vague Research Studios och elever från Frölundaskolan ges du möjlighet att under en timme delta i deras pågående arbete med att utforska en vag plats.
Vague Research Studios: Artistic research, geographically situated in the suburb of Västra Frölunda, Gothenburg, Sweden Phd Lena T H Berglin, Phd Kajsa G. Eriksson www.vagueterrainfrolunda.dagensdatum.com —- http://www.vrstudios.se
—————————————————–

#2 2020: A Performance Time-Machine
(Workshopen hålls på engelska)
random peopleEsther Pilkington och Daniel Ladnar
Narratives
of the future are everywhere – from science fiction to the scenarios
and prognoses of science and politics. Yet never do these narratives
negotiate what role performance art will play in future societies. What
kind of work would a performance artist make on board a space ship or in
a post-apocalyptic world? What would a performance for the year 2020
look like? In imagining it, can we actually shape this future?
The
workshop will be part of a 10-year project started in 2010 in which we
get together each year to predict the future of performance art, until,
in 2020, this future will have caught up with us. Each year, we try out a
new method that allows us to collectively engage with the future as
something that is undecided and open to radical change.
www.random-people.net/
—————————————————–

BILDLÄRARNÄTVERKSTRÄFF
presentationer, diskussioner och nätverkande 17.00 – 22.00

17.00 – 18.00 Välkommen till förmingel innan kvällsprogrammet börjar.

18.00 -18.15 Bild och Visuell Kultur säger välkomna och presenterar kvällen.

18.15 – 18.45 Vague Research Studios presenterar sitt arbete med en vag miljö och elever från Frölunda skolan
www.vagueterrainfrolunda.dagensdatum.com

18.45 – 19.00 Tid för frågor och diskussion.

19.00 – 19.30 SQUID event– presenterar projektet SQUID och introducerar Ester Pilkington och Daniel Ladnars text till SQUID arkivet.
http://www.squidproject.net/ (Katja Aglert, Martijn van Berkum, Janna Holmstedt)

19.30 – 20.00 Esther Pilkington och Daniel Ladnar presenterar sitt arbete.
(presentationen hålls på engelska)
2020: a performance time-machine – The future of performance art.
20.00 – 20.40 Paus, mingel, smörgås och vin

20.40
– 21.20 Med inspiration av dagen och kvällens tidigare erfarenheter
kommer alla att tillsammans ingå i en workshop och samtal om vilka
material, metoder och tekniker bör, kan, ska, eller kan inte används i
bild- och konstundervisning?
Var går våra ämnesgränser? Hur ställer
vi oss till håruppsättningar, flashmobs, linoleumtryck, kakbak,
akvarell, potatistryck, tatueringar, perspektivteckning, keramik,
nagelskulptur, oljemåleri eller billackering?

21.20 – 22.00 Samtal, musik, diskussion och avslut.

Esther Pilkington
is a performance maker and researcher. She studied Theatre, Film and
Media Studies and English at Frankfurt University and graduated from the
MA, Practising Performance“ at Aberystwyth University, where she also
in 2011 successfully completed her PhD researching the role of the
journey in contemporary performance practice. //
As a PostDoc she is
researching mobility as a relational practice and is responsible for the
coordination of the postgraduate programme.
http://www.versammlung-und-teilhabe.de/cms/esther-pilkington-profil/?lang=en

Daniel Ladnar

The
role of the lecture performance in contemporary performance practice
and research (working title) This research project aims to provide an
overdue study of the “lecture performance” as an emergent and important
genre in contemporary performance. The term “lecture performance” is
today rather indiscriminately applied to a range of works that share a
set of formal criteria with traditional lectures.
http://www.aber.ac.uk/en/tfts/current-student/phd-mphil/phd-research/daniel-ladnar/

Further information on Daniel Ladnar and Esther Pilkingtons work : www.random-people.net

vague terrain – vague tissue“, artistic research, geographically situated in the suburb of Västra Frölunda, Gothenburg, Sweden
This
is a site-specific collective artistic praxis and we are investigating
into vague spaces through the interventions of temporary, process-based,
textile installations in non-traditional spaces. The vague spaces are
based on “terrain vague”, a concept coined by the architect Ignasi de Solà-Morale (1995). Vagueness is here explored from the point of view of the citizen, the habitant and the wanderer inspired by Michel de Certeau
(1984). Therefore the vague terrains explored are small in-between
vacant areas in (sub)urban spaces, scheduled to be built upon in the
future. //
The first year 2012/2013 will be devoted to basic research
focusing on vague space, designing the probing activities, material
experiments and development.
Lena T H Berglin is a researcher
in Textile Material Design with an interest in future textile materials
and the fluid relation between textile science and the use of materials.
Kajsa G. Eriksson is an artist and a researcher in urban art and design with the aim of enhancing engagement in public space.
www.vagueterrainfrolunda.dagensdatum.com/#home

SQUID
är ett ständigt växande internetbaserat arkiv med texter skrivna av
kulturutövare verksamma inom olika discipliner från skilda delar av
världen. SQUID är också en plattform vi använder för att initiera publika arrangemang.
Tanken med SQUID
är att lyfta fram erfarenheter som kommer ur olika individuella eller
kollektiva praktiker och göra dessa specialkunskaper tillgängliga för en
större publik. Istället för att ta sin utgångspunkt i till exempel
konstkritik eller konstteori vill vi med SQUID ge plats åt det
parallella kunskapande som kommer ur en undersökande, kreativ process.
Det kan handla om research gjord i samband med ett specifikt projekt
eller ett intresse som som berikar ens arbete. Man kan söka i
textarkivet tematiskt, kronologiskt eller efter författare. Läs mer om
SQUID här.
Välkomna att dyka ner i all intressant läsning!
/ Katja Aglert, Janna Holmstedt och Martijn van Berkum
www.squidproject.net/swe/welcome.htm

Bild och Visuell Kultur, HDK
Frågor
kring innehåll och mening utgör grunden för arbetet på Bild och visuell
kultur. Kurserna genomförs med en blandning av praktiskt arbete och
teoretisk förankring, både inom gestaltning och bilddidaktik.
Inriktningen
behandlar visuella kultur- och kommunikationsteorier i förhållande till
estetiska och konstnärliga processer och undersökningsmetoder.
Progressionen i kurserna konstrueras utifrån ett projekt- och
processorienterat arbetssätt genom konstnärlig gestaltning.
Den
vetenskapsteoretiska progressionen utgår från ett sociokulturellt och
konstruktivistiskt kunskapsperspektiv som ställs mot andra perspektiv
som finns inom eller angränsar till utbildningsvetenskap, genusteori,
bildteori, kulturteori och så vidare.
Barn och ungas
identitetsutveckling och förhållande till samhälle och kultur behandlas i
delkurserna. Detta i sin tur ställs mot olika vetenskapsteoretiska
perspektiv och nya bildpedagogiska fält som definieras med termen
visuell kultur. Bildpedagogiska teorier, ideologier liksom
bilddidaktiska metoder och traditioner belyses såväl ur ett historiskt
liksom nutida perspektiv.
www.hdk.gu.se/sv/utbildningar/lararutbildningbr-/bild-form/innehall

Vi på Bild och Visuell Kultur vill tacka alla deltagare.
Ett extra tack till , Frölunda Kulturhus och Britta Andersson och Pär Nyman.
Utan er kunde vi inte genomföra denna dag och kväll.

HDK — Högskolan för design och konsthantverk
Bild och visuell kultur
Box 131, 405 30 Göteborg
www.hdk.gu.se

För mer information kontakta Fredric Gunve: fredric.gunve@hdk.gu.se« PreviousNext »